Page 4 - Budżet Obywatelski Włocławka
P. 4
1 PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI

REWITALIZACJA "PARKU ŁOKIETKA"

Projekt zakłada remont alejek w Parku Łokietka, KOSZT PROJEKTU
budowę oświetlenia a także rewaloryzację ziele-
ni. Ponadto propozycja zakłada modernizację 1 000 000 zł
mieszczącego się w parku palcu zabaw a także
elementy małej architektury. głosuj elektronicznie
lub tradycyjnie

Park Łokietka.

GŁOSUJ NA BO.WLOCLAWEK.EU
   1   2   3   4   5   6   7   8   9