Lista propozycji zakwalifikowanych do głosowania

17 sierpnia 2018 - Informacje

Za nami etap oceny formalnej i merytorycznej propozycji zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Włocławka. W tym roku zarejestrowaliśmy łącznie 144 formularze propozycji (w wersji papierowej i elektronicznej).

Na etapie oceny formalnej: dwa formularze zostały zweryfikowane negatywnie, a część formularzy – ze względu na tożsamy zakres – połączona w jedną propozycję.

Do oceny merytorycznej trafiło 108 propozycji. Po analizie wniosków pod głosowanie mieszkańców poddanych zostanie 70 propozycji, w tym:

  • 17 projektów w puli ogólnomiejskiej,
  • 16 projektów dla Śródmieścia,
  • 9 projektów dla Zazamcza,
  • 8 projektów dla Małego Południa,
  • 3 projekty dla Zawiśla,
  • 7 projektów Dla Kazimierza Wielkiego,
  • 4 projekty dla Dużego Południa
  • 6 projektów dla Michelina.

Kilka propozycji, ze względu na „nakładający się” ze sobą zakres, zostało połączonych w jedną.

Głosowanie rozpocznie się 20 sierpnia i potrwa do 7 września br. Każdy mieszkaniec Włocławka może zagłosować tylko na jednej karcie do głosowania (za pośrednictwem Internetu lub karty do głosowania w formie papierowej) i oddać maksymalnie dwa głosy: jeden głos na propozycje z puli okręgowej oraz jeden głos na propozycje z puli ogólnomiejskiej.

Lista projektów zakwalifikowanych do głosowania:


Lista projektów odrzuconych wraz z uzasadnieniem.  

Komentarze

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

Posiadasz konto?